Algemene Leden Vergadering 2021

Algemene Leden Vergadering 2021

Beste buurtbewoners,

Helaas hebben er het afgelopen jaar niet veel evenementen plaats kunnen vinden. We staan nu in het begin van het nieuwe jaar en het ziet er nog steeds niet rooskleurig uit. Als gevolg hiervan hebben wij moeten doen besluiten om de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) te verplaatsen naar het voorjaar. We willen wel alvast laten weten dat het oude bestuur gedechargeerd gaat worden. Onze voorzitter Wouter Karssen zal namelijk zijn rol neerleggen.

Vooruitlopend op de ALV worden de honneurs alvast door kandidaat voorzitter en tevens nieuwe bewoner Michelle de Reus waargenomen. We waarderen dat zij heeft aangegeven deze rol te willen vervullen. Onze vraag is of dit in orde is of wilt iemand anders zich kandidaat stellen?

Voor verdere vragen en of op/aanmerkingen willen je vragen om een mail te sturen naar bestuursgravenpark@gmail.com. We hopen dat we geleidelijk aan in het voorjaar/zomer weer iets leuks kunnen organiseren.

Veel sterkte en we zien elkaar hopelijk snel weer!

Groeten, Het bestuur

Wouter, Marie-Thérèse, Theo en Nathalie

De notulen van 2019 zijn hierbij bijgevoegd.

ALV Notulen januari 2019